Đóng

POST WELD HEAT TREATMENT (PWHT)

POST WELD HEAT TREATMENT (PWHT)

1.Quy trình PWHT tiêu biểu cho mối hàn vật liệu thép carbon P.No.1

2.Lắp đặt mối hàn PWHT

3.Sơ đồ nhiệt PWHT