Đóng

PREHEAT & POST HEATING

PREHEAT & POST HEATING

PREHEAT

1.Quy trình Preheat tiêu biểu cho mối hàn vật liệu Carbon Steel P.No.1

2.Lắp đặt mối hàn Preheat

3.Sơ đồ nhiệt Preheat

PREHEAT & POST HEATING

1. Quy trình Preheat & Post heating

2. Sơ đồ nhiệt