Đóng

TIN TỨC

05/09/2023

ISO 14001-2015

Petrotech hiểu rằng dịch vụ chất lượng nhằm thoả mãn sự hài lòng của khách hàng phải đi đôi với trách nhiệm với môi trường. Do vậy, Chúng tôi hướng tới mục tiêu giảm tác động đến môi trường bằng 0 bằng cách thúc đẩy các hoạt động bền vững, nghiên cứu tìm và tạo ra các vật liệu mới thay thế.

Nhằm từng bước hiện thực hoá mục tiêu trên, thì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2015 là một trong những nội dung và kế hoạch cần thiết Chúng tôi cần đạt được.